KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD OLOMOUC

Mzdový servis- Outsourcing

V případě, že se rozhodnete pro Outsourcing mzdového účetnictví-externí mzdové účetnictví, ušetří Vaše firma na těchto nákladech:
  • mzdové náklady na pracovní místo pro mzdovou účetní a personalistku
  •  odvody SZP za zaměstnavatele a za zaměstnace
  • náklady na náhradu mzdy při pracovní neschopnosti
  • náklady na zastupování po dobu dovolené, pracovní neschopnosti atd.
  •  náklady na kancelář, kancelářske potřeby, energie
  • náklady na příspěvky na stravné, pokud firma přispívá
  • náklady na PC a softwarové vybavení, náklady na softwarovou licenci a správce softwaru
  • náklady na školení zaměstnance a odbornou literaturu
  • náklady na účetní poradenství a daňového poradce
POPTÁVKA
Věříme, že si získáme Vaši důvěru a Vaši spokojenost kvalitou našich poskytovaných služeb.

Mzdové účetnictví zahrnuje zpracování mezd a personalistiku. Jmenovitě se jedná o výpočet mezd, srážek, daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Dále zde patří vedení exekucí zaměstnanců, statistická hlášení za výpočet nároku stravenek zaměstnanců a jejich srážky ze mzdy zaměstnavatele. 

Výstupem mzdového účetnictví jsou podklady pro vyplacení mzdy pracovníkovi, např. výplatní páska, výplatní listina nebo přehledy pro instituce sociálního zabezpečení.

Jednou za rok se provádí další činnosti jako je zúčtování zálohové daně a přehled odvodů daňových povinností pro finanční úřad. Jednou za rok se také provádí výpočty pro úřad práce z důvodu zjištění povinnosti povinného odvodu za podíl zdravotně postižených zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení.Výstupy ze mzdového účetnictví (rekapitulace mezd) jsou předmětem účtování ve finančním účetnictví zaměstnavatele. 

Tyto výstupy jsou také často předmětem manažerského účetnictví, kdy vedení zaměstnavatele na základě analýzy těchto výstupů koriguje vývoj mezd v podniku. Právě mzdy jsou jednou z nejvýznamnějších položek nákladů každého zaměstnavatele.

Dle požadavku managementu je mnohdy účelné sledování nákladových mzdových položek po střediscích nebo dle útvarů, které jsou nákladově významné.Mzdové účetnictví  ve firmách má na starosti mzdová účetní. 

Interní mzdová účetní však není nevyhnutností. Právě naopak, externí mzdová účtárna je častokrát omnoho výhodnější. Personalistika je relativně samostatnou částí mzdového účetnictví. Když jsou tyto služby spravované externí firmou, používá se jednotné označení mzdový outsourcing. 

Personalistika se zaobírá pracovněprávní dokumenty, které jsou nutným právním předpokladem pro vznik pracovního poměru a jeho platnost či ukončení. S tím souvisí celá řada procedurálních úkonů.

Neméně významné je i ukončení pracovního poměru, které opět zahrnuje celou řadu právních aktů. S tím souvisí i hlášení pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení a vystavení zápočtového listu pro zaměstnance.