KOMPLETNÍ DAŇOVÝ SERVIS OLOMOUC

Daně na míru.

V rámci našich komplexních služeb poskytujeme také odborný poradenský servis, a to v oblasti účetnictví, daně a finance. Pro klienty, kteří využívají trvale našich služeb a platí pevným měsíčním paušálem, jsou tyto poradenské služby ZDARMA. 

Klientům, kteří využijí našich služeb jednorázově, účtujeme obvykle za poradenské služby dle rozsahu a individuální dohody, standardně je to však 400,-Kč/hodinu.

V čem umíme pomoci korporátním klientům:

 • jak optimalizovat daňové povinnosti
 • jak odložit daňové přiznání
 • jak ušetřit na provozních či mzdových nákladech firmy
 • jak ušetřit na odvodech na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za zaměstnance
 • jak a kde získat dotace z evropských fondů pro rozvoj firmy
 • jak a kam výhodně investovat volné peněžní prostředky firmy
 • jak založit firmu a začít podnikat
 • pomůžeme Vám vyplnit různé písemnosti, kterými se nechcete nebo nemůžete zabývat
 • poradíme a pomůžeme Vám při řešení pracovně-právních vztahů ve spolupráci s naším externím právníkem
 • poradíme a pomůžeme s přípravou podkladů pro získání podnikatelského úvěru, revolvingu atd.
 • jak „optimalizovat“ leasingové/úvěrové smlouvy-poradíme s posouzením daňových dopadů podnikatelské činnosti klienta
POPTÁVKA

Nejčastěji poskytovanými jsou:

 • příprava podkladů pro získání úvěru, ekonomické poradenství, zpracování projektů, 
 •  poradenství při posuzování nových akvizic a investic
 • asistence při založení společnosti a jejích přeměnách, komunikace s
 • notářem a obchodním rejstříkem
 • zastoupení klienta při jednání s
 • obchodními partnery
 • komunikace a spolupráce s
 • případným správcem konkurzní podstaty
 • asistence při potřebě nápomoci s běžnou administrativní činností
 • a řada dalších dle individuálních potřeb