KOMPLETNÍ DAŇOVÝ SERVIS OLOMOUC

Daně na míru.

Daňový servis poskytujeme na základě našich dlouholetých profesních zkušeností a v úzké spolupráci s daňovým poradcem.  

Cílem našeho daňového servisu je daňově optimalizovat. U účetní a daňové agendy klademe velký důraz na rychlost zpracování a přehlednost výsledných dat. 

To je klíčovým předpokladem pro snadnou orientaci a pravidelnou kontrolu ziskovosti dané ekonomické aktivity a následně také možnosti výhodné daňové optimalizace.

Daňový servis poskytujeme u těchto následujících daní:

  • daň z příjmů právnických i fyzických osob
  • daň z přidané hodnoty (DPH)
  • daň silniční
  • vyúčtování daně ze závislé činnosti pro fyzické osoby
  • vyúčtování srážkové daně
  • ostatní daně
  • všechny typy daňových přiznání (řádné,opravné,dodatečné)

Zpracování daní Olomouc

Informace našim klientům podáváme v rámci našeho daňového servisu s dostatečným předstihem, což umožňuje nejen včasné plnění, ale i dostatek času pro možné konzultace a případné právní rozbory souvisejících daňových zákonů. 

Diskrétnost daňového servisu je samozřejmostí Zakládáme si na naprosté diskrétnosti vůči klientům našeho daňového servisu. 

Velkou váhu přikládáme také komunikaci s klienty a osobnímu přístupu, který je bezesporu důležitou součástí korektní a bezproblémové daňové spolupráce.

POPTÁVKA