DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Poradenský servis

 

V rámci našich komplexních služeb poskytujeme také odborný poradenský servis, a to v oblasti

účetnictví, daně a finance. Pro klienty, kteří využívají trvale našich služeb a platí pevným měsíčním paušálem, jsou tyto poradenské služby ZDARMA.

Klientům, kteří využijí našich služeb jednorázově, účtujeme obvykle za poradenské služby dle

rozsahu a individuální dohody, standardně je to však 400,-Kč/hodinu.

 

V rámci našeho poradenského servisu zaměřeného na segment malých a středně velkých firem Vám pomůžeme vyřešit např. tyto otázky:

 

Pro korporátní klienty:

 

-jak optimalizovat daňové povinnosti

-jak odložit daňové přiznání

-jak ušetřit na provozních či mzdových nákladech firmy

-jak ušetřit na odvodech na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za zaměstnance

-jak a kde získat dotace z evropských fondů pro rozvoj firmy

-jak a kam výhodně investovat volné peněžní prostředky firmy

-jak založit firmu a začít podnikat

-pomůžeme Vám vyplnit různé písemnosti, kterými se nechcete nebo nemůžete zabývat

-poradíme a pomůžeme Vám při řešení pracovně-právních vztahů ve spolupráci s naším externím právníkem

-poradíme a pomůžeme s přípravou podkladů pro získání podnikatelského úvěru, revolvingu atd.

-jak „optimalizovat“ leasingové/úvěrové smlouvy

-poradíme s posouzením daňových dopadů podnikatelské činnosti klienta

 

 

Pro retailové klienty:

 

-jak maximálně využívat daňové zvýhodnění a tím si snížit daně

-jak získat hypoteční úvěr nebo spotřebitelský úvěr-poradíme a pomůžeme Vám projít celým procesem spojeným s úvěrem a s čerpáním úvěru

-jak refinancovat hypotéku

-jak se zabezpečit na stáří

-jak se úrazově pojistit, přestože je Vám již přes 70 let (trvalé následky, hospitalizace)

-jak zajistit živitele rodiny

-jak zabezpečit dítě a připravit na start do života

-jak nejvýhodněji sjednat povinné ručení/havarijní pojištění Vašeho vozu

Kromě účetních a daňových služeb poskytujeme našim klientům i další podpůrné služby. Tak jako je pestrá paleta činností našich klientů, je rozmanité i spektrum dalších námi nabízených služeb. Patří mezi ně zejména ekonomické poradenství, přípravu podkladů pro potřeby finančních institucí.

Nejčastěji poskytovanými službami jsou:

 

  • příprava podkladů pro získání úvěru, ekonomické poradenství, zpracování projektů, komunikace s bankou
  • poradenství při posuzování nových akvizic a investic
  • asistence při založení společnosti a jejích přeměnách, komunikace s notářem a obchodním rejstříkem
  • zastoupení klienta při jednání s obchodními partnery
  • komunikace a spolupráce s případným správcem konkurzní podstaty
  • asistence při potřebě nápomoci s běžnou administrativní činností
  • a řada dalších dle individuálních potřeb