DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Důvod, proč zvolit naši firmu na zpracování účetnictví je zcela prozaický a jednoduchý.

Nejsme velká a tedy neosobní firma. Naší předností je především osobní přístup ke klientovi a oproti konkurenci vynikáme v tom, že se zcela dovedeme přizpůsobit potřebám klienta. Jsme v přímém do kontaktu se zaměstnanci, a když to je efektivní, tak i na jejich pracovišti. Můžeme tak zamezit zdržení či „šumu“ při přenosu informací.

 

Tento přístup se nám vždy vyplatil a je nejefektivnější. Pravidelně docházíme na klientovo pracoviště v dohodnutých termínech. Akceptujeme specifické potřeby managementu, který výstupy z oblasti  účetnictví potřebuje pro své manažerské rozhodování.

Můžete s námi komunikovat prakticky každý den a to všemi dostupnými prostředky. Nepatříme k firmám, které si vyhrazují pro komunikaci s klientem jen některé dny, nebo komunikaci zúží např. jen na e-mail. Jsme vstřícní při řešení pracovně-právních problémů klienta a mnohdy tak předcházíme potřebě zadat pracovně právní spor advokátovi. Naše práce zahrnuje vše, co ke mzdám a k účetnictví patří, např.:  exekuce zaměstnanců, statistická hlášení, evidence pracovních pomůcek a jejich navrácení v případě ukončení pracovního poměru, vypracování směrnic, manuálů a náplní práce.