DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Evropská komise schválila výjimku, aby Česká republika mohla plošně zavést režim
přenesení daňové povinnosti, tj. reverse-charge.

Tomuto režimu mají podléhat veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 17 500 EUR (v přepočtu cca 450 000 Kč). To znamená, že všichni plátci DPH si mezi sebou budou vystavovat faktury nad 17 500 EUR bez DPH.

Plošný reverse- charge čili „obrácené zdanění „ má být účinným protiopatřením proti daňovým únikům. Odhaduje se, že tato změna ušetří českému rozpočtu 5 miliard Kč, což je zhruba 1% příjmů státu na DPH.

V současnosti daňové podvody fungují tak, že si dva plátci mezi sebou vystaví faktury, odběratel si nárokuje DPH a dodavatel -většinou bílý kůň – DPH státu neodvede. Z hlediska kontrolního hlášení je tedy vše v pořádku, avšak stát vyplatil daň a nastrčený bílý kůň rychle zmizel. Je to bezpracný a rychlý výdělek….

Zřejmě navrhovatelé zákona nepočítají s tím, že tito karuseloví podvodníci najdou skulinky z zákoně, např. mohou snadno rozdělit faktury na více menších částek pod limit 17 500 EUR

Ministerstvo financí předpokládá, že by plošný reverse-charge mělo stihnout zavést od července 2020. Možnost využití plošného reverse-charge má být však časově omezena, a to do 22. června 2022.