DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Kontrolní hlášení DPH – kdo koho a co vlastně kontroluje?

 

S účinností od 1. 1. 2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje Výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení je podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Proč náš byrokratický stát přidělává další povinnosti firmám a o to více účetním? Správci daně takto každý měsíc získávají obrovské množství informací, které mohou využít k odhalení krácení daně a které také odhalují peněžní toky firem.

Stát takto získává perfektní přehled například o tom, kde firma pořizuje své zboží a komu je prodává, kdo je jejím významným odběratelem nebo kdo se podílí na realizaci zakázky atd. Zatím ke zneužití dat nedošlo, ale kde mají firmy záruku, že jsou jejich údaje zasílané formou kontrolního hlášení v bezpečí ?

Práci s těmito daty provádějí dle Finanční správy pouze vybraní pracovníci s bezpečnostní prověrkou.

Může kontrolní hlášení odhalit karuselové podvody ? Karuselové, česky kolotočové podvody (Carousel Frauds) jsou spojeny s mechanismem DPH. Využívají toho, že dodání zboží do jiného členského státu EU je od DPH osvobozeno. Povinnost odvést daň se hromadí u první subjektu, který zboží získá z jiného státu EU a poté ho prodává v rámci ČR.

Došlo opravdu k zamezení daňových úniků ? Je zajímavé, že zhruba 50 000 firem zatím vůbec neodevzdalo kontrolní hlášení…. Pouze 4% z odevzdaných byla chybná z celkového počtu 500 tisíc.

Zavedení kontrolního hlášení letos zvýší příjmy z DPH minimálně o deset miliard korun.

Od 1.června 2016 bude platit novela zákona týkajícího se kontrolního hlášení, která mimo jiné má zmírnit sankce vůči podnikatelům a změkčit některá opatření.

 

Finanční správa však chce další důvěrné informace o občanech. Obchodníci se zlatem musí do kontrolního hlášení uvádět jméno, datum narození i přesnou adresu kupujícího – i když to není plátce DPH a dokonce není ani podnikatel. A to vše poslat přes internet …dá se tady ještě mluvit o nějakém zabezpečení citlivých údajů?

A připravuje se další novinka : Stát hodlá přenést vyměřování daní na firmy a z přebytečných 3 tisíc úředníků FS udělá kontrolory.

Máme se na co těšit …

 

Sylva Šafková