DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Životní pojištění

Zaměřujeme se rovněž na zajištění finančních potřeb našich klientů a nabízíme jak pro korporátní, tak i pro retailovou klientelu kapitálové či rizikové životní pojištění.

Základním předpokladem tohoto životního pojištění je ochránit pojištěné osoby před následky neočekávaného úmrtí či trvalými následky. Kromě toho může působit i jako spořicí nebo investiční nástroj podle typu produktu a podílu rizikové, spořicí či investiční složky.

 

Životní pojištění by mělo být důležitou součástí každého z nás, je to výraz odpovědnosti vůči svým nejblížším. Na západ od nás je zcela běžné, že mladí lidé hned po nástupu do prvního zaměstnání si uzavírají životní pojitsky, ačkoliv jsou ještě zcela bezdětní. Například v SRN má životní pojištění   každý druhý ekonomicky činný občan.

 

 

Cílem životního pojištění je finančně zajistit rodinu pro případ smrti, zejména v případě závazků jako je hypoteční úvěr atd.  Zejména je vhodné pro živitele rodin, kdy Vaší smrtí příjde rodina o podstatnou část příjmů. Životní pojištění tak pomůže tuto ztrátu příjmu zcela kompenzovat. Někdy je životní pojištění vyžadováno bankou při poskytnutí úvěru, kdy se banka tak chrání proti riziku smrti klienta-dlužníka, chrání si své investice, ale v současné době již banky od tohoto požadavku postupně upouštějí…

 

 

Životní pojištění může uzavřít každý, kdo má trvalý pobyt v ČR, je tedy vhodné i pro cizince žijící na našem území. Stačí povolení k pobytu.  Věkové omezení do 85 let je u většiny pojišťoven, kdy  je  klient věku 70 let a více pro většinu pojišťoven již ekonomicky nezajímavý, tudíž nepojistitelný. Není to tak zcela pravda…..výjimku na českém trhu pojišťoven představuje ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., která v podstatě jako jediná je ochotna přijmout do pojištění i osoby starší 70 let a to na dobu neurčitou. Za cca 200 Kč měsíčně si můžete pořídit pojištění trvalých následků, drobných úrazů a hospitalizace. Napište nám o nabídku, rádi vyhotovíme pro Vás individuální návrh. Pojišťovna však také může uzavření smlouvy odmítnout. Zcela jistě bude například odmítnut klient, který je v určitém stadiu rakoviny či cukrovky.

 

Výše pojistného je pro každého klienta stanovena individuálně podle výše pojistných limitů, věku a zdravotního rizika klienta. Platí obecná zásada, že čím je klient starší, tím má vyšší pojistné.

Od 21.12.2012 je na základě rozhodnutí Evropského soudu životní pojištění tzv. „unisex“, tzn.že pojišťovny nesmí rozlišovat, zda je pojištěným  muž či žena.

 

Životní pojištění je pro firmy daňově uznatelným nákladem, proto jej velmi často a rády využívají jako tzv.zaměstnanecké benefity. Příspěvky firem na životní pojištění jsou do limitu 30.000 Kč/rok zcela osvobozeny od odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a od daně z příjmu FO. Firmy si o tento příspěvek potom snižují základ daně PO.

I pro fyzické osoby je pojistné na životní pojištění, stejně jako penzijní připojištění, odečitatelnou položkou od základu daně na daňovém přiznání k dani z příjmu.

 

 

Výhody životního pojištění:

 

 • zabezpečení živitele rodiny

 • vytvoření dlouhodobé finanční rezervy

 • vklady nejsou předmětem exekučního výměru

 • pojistné je daňově odečitatelnou položkou (pro fyzické osoby do 12.000 Kč/rok)

 • pojištění rizik jako je smrt z jakýchkoliv příčin, trvalé následky, invalidita, drobné úrazy

 • více osob v jedné smlouvě=sleva

 • možnost zajištění závazků jako např.hypoték a jiných úvěrů i pro případ ztráty zaměstnání

 • pojištění pracovní neschopnosti vhodné např.pro OSVČ

 • pojištění závažných onemocnění-33 diagnóz

 • investiční pojištění pro děti se spořením jako start do života

 • možnost jednorázových mimořádných výběrů již po 2-3 letech spoření

 • možnost mimořádných vkladů

 • územní rozsah životního pojištění=neomezený, tj.celý svět

 

Co všechno si můžete pojistit v životním pojištění?

 

Základní pojištění a současně povinné je pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, minimální

povinná částka bývá obvykle 10.000 Kč. Další rizika jsou volitelná:

 

 

 • pojištění závažných onemocnění -jedná se např.o infarkt myokardu, cévní mozková příhoda,

resp.mrtvice, rakovina, selhání ledvin, slepota, hluchota, Alzheimrova choroba, meningitida, encefalitida, tetanus, popáleniny, TBC, cirhóza jater atd.

 

 • pojištění pro případ invalidity včetně zproštění od placení -podmínkou je přiznání plného invalidního důchodu

 • úrazové pojištění -např.trvalé následky s progresivním plnění až 5x-násobek, smrt následkem úrazu v motorovém vozidle, trvalá invalidita následkem úrazu, drobné úrazy

 • pojištění pro profesionální sportovce, extrémní sporty, vysoce rizikovou činnost

 • pojištění hospitalizace

 • pojištění pracovní neschopnosti

 • pojištění plateb úvěru při ztrátě příjmu, při invaliditě atd.

 

 

K životnímu pojištění běžně nabízejí pojišťovny za příplatek cca 20-50 Kč/měsíc asistenční službu,

tj. lékařské konzultace po telefonu, objednání k lékaři, osobní asistent, doprava do/z nemocnice s doprovodem.

 

Pozn.: Nastane-li smrt následkem sebevraždy pojištěného po 2 letech trvání pojištění, pojišťovna

          vyplatí obmyšlené osobě pojistné plnění

 

Důležité upozornění: při sjednávání životního pojištění si před podpisem důkladně smlouvu prostudujte, nechte si od finančního poradce vše vysvětlit a zejména se zajímejte o výluky z pojištění, tedy v jakém případě pojišťovna není povinna plnit oprávněné osobě.

Mezi nejběžnější výluky patří válka, občanské nepokoje, stávky atd. U zdravotního pojištění je častou výlukou psychiatrické onemocnění, psychologický nález či těhotenství.

 

 

Pro korporátní klientelu poskytujeme mimo jiné Program zaměstnaneckých výhod, jehož hlavním produktem je právě životní pojištění pro zaměstnance jako tzv.zaměstnanecký benefit.

 

Výhody pro firmu:

 

 • úspora na odvodech sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  za zaměstnance

 • zvýšení motivace zaměstnanců

 • uplatnění daňových odpočtů -firma si sníží daňový základ o 30.000 Kč/rok/zaměstnance

 • zvýšení image firmy

 • stabilizace zaměstnanců a tím snížení nákladů souvisejících s nástupem nových zaměstnanců

 

Výhody pro zaměstnance:

 

 • zvýšení motivace a stabilizace

 • zaměstnanec neplatí z příspěvků sociální ani zdravotní pojištění

 • vytvoření tzv.peněžního fondu, respektive dlouhodobé finanční rezervy pro případ nečekaných výdajů, zabezpečení na důchod atd.

 • vyšší čistý roční příjem

 • možnost připojištění, např.úrazové pojištění

 • nezkoumání zdravotního stavu v rámci poskytovaných limitů

 • daňové zvýhodnění

 

S kým spolupracujeme?

 

Spolupracujeme se všemi velkými pojišťovnami- vlastníme licenci ČNB (ochrana osobních údajů, trestní bezúhonnost, odborná způsobilost, dosažené vzdělání)- například:

 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

KOOPERATIVA pojišťovna, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

ING, a.s.

Uniqa, a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

ČSOB pojišťovna, a.s.

AXA pojišťovna, a.s.

Allianz pojišťovna, a.s.

Generali pojišťovna, a.s.

Wustenrot, a.s.