DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Pojištění majetku a odpovědnosti

V rámci našich komplexních služeb nabízíme svým klientům i pojišťovací služby.

Máme licenci ČNB, tzn, trestní bezúhonnost, ochrana osobních údajů, odborná způsobilost, dosažené vzdělání atd. Spolupracujeme se všemi velkými pojišťovnami v ČR.

Pojištění majetku a odpovědnosti řeší finanční újmu pojištěného v důsledku neočekávaných a neúmyslně zaviněných událostí, které mohou postihnout Váš movitý i nemovitý majetek.

 

Každý z nás je odpovědný za škodu, kterou způsobil třetí osobě, tedy osobě nežijící ve společné domácnosti, porušením právní povinnosti. Kromě obecné odpovědnosti existuje řada dalších, zvláštních druhů odpovědnosti, které jsou specifikovány v občanském zákoníku.

 

Poskytujeme tato pojištění majetku a odpovědnosti pro firmy i pro občany:

– pojištění staveb a rekreačních objektů

– pojištění domácností a vybavení rekreačních objektů

– pojištění odpovědnosti za škodu občana v běžném životě

– pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti

– pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, čili

  pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

– pojištění průmyslových budov, skladů, dílen, kanceláří

– pojištění zásob, materiálu a vybavení/strojů

– pojištění odpovědnosti podnikatele

– pojištění zásilek

– pojištění pro obce

– pojištění regrese zdravotních pojišťoven

– pojištění zemědělské, pojištění koní

– pojištění výstav

– pojištění odpovědnosti představenstva (pro a.s., pro SVJ, družstva atd.)

– pojištění domácích mazlíčků

– pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, čili povinné ručení

– havarijní pojištění, GAP

– flotilové pojištění

Proč by se měl podnikatel/firma vlastně pojistit?

 

Často dochází k podceňování pojištění majetku a odpovědnosti, zejména u podnikatelů. Pokud podnikatel při výkonu své podnikatelské činnosti způsobí škodu třetí osobě, musí nést za tuto způsobenou škodu zároveň odpovědnost. Takovýchto případů není málo a že nároky poškozených mnohdy dosahují statisícových až milionových částek.

Náhrada drobné škody vaše podnikání zcela jistě neohrozí. S kvalitním pojištěním získáte navíc jistotu, že ani vysoké nároky na odškodnění významně nezasáhnou rozpočet Vaší firmy.

Navíc v případném soudním procesu vystupuje pojišťovna na vaší straně a neoprávněné nároky třetích stran odmítne. Nepříjemné starosti nechte na pojišťovně a vy se plně věnujte svému podnikání.

 

Pojištění odpovědnosti podnikatele/firmy je v dnešní době často nezbytnou součástí, pokud se firma chce zúčastnit výběrového řízení na přidělení určité zakázky.  Bez doložení takovéto pojistné smlouvy se do výběrového řízení ani nedostane.

 

Na jaké riziko si můžete svůj majetek pojistit?

 • proti živelním škodám- povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal

 • proti požáru, výbuchu, přímému úderu blesku, pádu letadla

 • odcizení, poškození, vandalismu

 • proti mechanickému poškození

Důležité upozornění: Pokud si chcete pojistit svůj majetek proti odcizení, je Vaší povinností si tento majetek důkladně zabezpečit, jinak Vám bude pojišťovna plnění krátit, popřípadě nebude plnit vůbec. Proto se nejdříve před podpisem smlouvy ptejte na požadovaný stupeň zabezpečení a limity plnění pro odcizení. Visací zámek opravdu nestačí. Naopak pokud budete mít svůj majetek dobře zabezpečený, pojišťovna Vám ještě poskytne slevu až 20% z pojistného za způsob zabezpečení.

Nebojte se proto investovat do bezpečnostních prvků, kterých je dnes na trhu nepřeberná nabídka.

Dle našich zkušeností je nejčastější způsob vloupání do domu právě oknem, proto je dobré mít na oknech bezpečnostní folie, mříže anebo nerozbitné sklo. Poslední dobou si však klienti po opakovaných vloupáních často nainstalují alarmy -poplachové signály se sirénou a majákem.

 

Další povinností kromě zabezpečení majetku je i údržba majetku a pojištěných věcí. Poruší-li klient tuto povinnost a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, má pojišťovna právo plnění krátit.

 

K pojištění majetku a odpovědnosti doporučujeme si rovněž sjednat za malý příplatek asistenční služby, které určitě využijete- např.: služby zámečníka včetně náhrady zámkové vložky, pomoc při technické havárii jako je únik plnu či vody atd.

 

Co je to vinkulace plnění?

 

U majetkových smluv bývá často požadavek vinkulace plnění ze strany třetích osob, např. bank. Vinkulace znamená, že plnění pojišťovna vyplatí třetí osobě, v jejíž prospěch bylo plnění vinkulováno (vinkulační věřitel), nedá-li vinkulační věřitel souhlas k vyplacení plnění osobě oprávněné k přijetí plnění z pojistné smlouvy. Uhrazením plnění vinkulačnímu věřiteli splní pojišťovna svůj závazek vůči oprávněné osobě.

Vinkulace plnění může být provedena pouze na žádost pojistníka.

Na co všechno se vztahuje pojištění odpovědnosti občana?

 

Pojištění odpovědnosti je všeobecně jako všechny odpovědnostní pojistky jedno z nejlevnějších pojištění a zároveň s vysokými limity plnění (až 3 mil.Kč), velkým počtem osob v jedné smlouvě a územním rozsahem pro celý svět.  To znamená, že za cca 369 Kč/rok si můžete takto pojistit celou rodinu. Proto by takovouto „pojistku na blbost“, jak se lidově říká, měla mít každá domácnost.

Alternativou jsou pak „pojistky na blbost“ z výkonu zaměstnání, které jsou však často zneužívány.

 

Pojištění odpovědnosti občana se tedy vztahuje na škodu způsobenou při běžných činnostech občana, např.:

 • v domácnosti

 • při rekreaci a zábavě

 • při rekreačním sportu

 • na občana jako chodce, cyklistu, při jízdě na koni

 • při provozování nemotorového plavidla

Pojištěnými v jedné smlouvě jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným, maximálně však do věku 26 let. Např. pokud Váš syn již dosáhl věku 26 let a žije stále s Vámi ve společné domácnosti, pojištění odpovědnosti občana Vámi sjednané se na něj nevztahuje a musí si tedy toto pojištění sjednat sám.

Povinné ručení

 

Nabízíme nejlevnější povinné ručení na našem trhu, vyberte si z naší nabídky a kontaktujte nás e-mailem. Máme aktivní náhledy do České kanceláře pojistitelů, takže nám nemusíte nutně sdělovat všechny technické údaje Vašeho vozu, zjistíme si je sami z náhledů ČKP.

Ochrana osobních údajů je zaručena, vlastníme licenci ČNB, a.s. Pro stanovení výše pojistného je rozhodující výkon vozidla.

 

Povinné ručení Wüstenrot Pro Auto:

osobní automobily

 • do 55 kW – 960 Kč
 • do 55-85 kW – 1.480 Kč
 • do 86-140 kW – 1.720 Kč
 • nad 141 kW – 2.820 Kč

nákladní automobily   

 • 3500 kg-12000 kg –  7.560 Kč
 • nad 12000 kg   – 11.180 Kč

tahače návěsů

 • 38.920

Toto povinné ručení je s velmi omezenou Asistenční službou. Je bez zapůjčení náhradního vozu, bez úrazového pojištění, zaručuje pouze odtahovou službu, je tedy vhodné spíše pro řidiče, kteří

se v případě nehody po nějaký čas obejdou bez svého vozu.

 

Pro mladé řidiče , kteří ještě nemají vyježděné bonusy za bezeškodní průběh,  je velmi dobré

povinné ručení u Axy pojišťovny, a.s.

Axa pojišťovna, a.s.Vám poskytne plné bonusy, avšak musíte  dosáhnout věku 30 let a jezdit minimálně 5 let bez nehody. Napište nám, pro vytvoření nabídky nám stačí uvést pouze kategorii vozidla (osobní, motocykl, nákladní), výkon, objem, rok narození a počet bonusů za předchozí bezeškodní průběh.

 

Pro podnikatele, kteří nutně potřebují dennodenně mít k dispozici své auto, doporučujeme povinné ručení u ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a.s., která má nejpropracovanější Asistenční služby a ve variantě Exclusive navíc nabízí zdarma zapůjčení náhradního vozu.

 

Nabízíme také nejlevnější  havarijní pojištění s 50% obchodní slevou.

 

Důležité upozornění: Pokud přece jen se Vám přihodí nějaká havárie na silnici, dávejte si velmi dobrý pozor na toho, kdo Vám nabízí pomoc. Využívejte Asistenční služby jen té pojišťovny, u které máte auto pojištěno !!! Název této Asistenční služby a kontakt byste měli obdržet při sjednání pojistné smlouvy. Pokud využijete služeb tzv. „lovců nehod“, můžete se Vám po několika letech stát, že budete řešit, kdo vlastně uhradí zapůjčení a odtah Vašeho poškozeného vozu.

A také se Vám může stát, že místo nových součástek dostanete opotřebované …

Pojišťovny vedou časté soudní spory s těmito „lovci nehod“ a se brání se proplácet přemrštěné náklady spojené s havárií. Pro Vás může být nepříjemné už i to, že jako účastník nehody jste povinen se takové soudního sporu účastnit, alespoň jako svědek.

 

Pokud se Vám bude naše nabídka líbit, vyhotovíme po doplnění konkrétních údajů smlouvu i zelenou kartu, kterou Vám s pojistnými podmínkami zašleme poštou na Vaši adresu. Je to rychlejší a jednodušší než chodit do pojišťovny. Navíc u přepážky nezískáte plnou obchodní slevu.

Důležité upozornění: Při změně pojišťovny si dávejte dobrý pozor na to, aby Vám konec staré smlouvy a počátek nové smlouvy navazovaly. Pojišťovna Vám sjedná počátek povinného ručení jen na základě náhledů do ČKP, ty jsou však velmi nepřesné a nelze je považovat za směrodatné, proto si raději sami ověřte, kdy Vám skutečně končí stará smlouvy a kdy začíná nová. Datum, ke kterému  bude Vaše povinné ručení  ukončeno, Vám musí pojišťovna písemně oznámit. Velmi často se totiž stává, že  klient podcení tuto skutečnost a má tak auto několik měsíců nepojištěno. Potom následuje dopis z ČKP a penále v řádech tisíců Kč.