DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Investice

Máte „cash flow“, chcete dobře investovat a nevíte jak?

Zkuste podílové fondy investičních společností, kde za Vás podle Vašich požadavků bude investovat zkušený porfoliový manažer. Pokud však máte dost vlastních zkušeností, můžete sami rozhodovat o tom, do kterého z fondů vložíte své úspory a to pouhým zasláním peněz na bankovní účet vybraného fondu nebo investičního programu.

Fondy si můžete zvolit jak akciové, tak i dluhopisové a komoditní. Výběr typu fondu záleží na tom, na jak dlouhou dobu chcete investovat a do jaké míry rizika.

Velmi důležitý je také výběr konkrétního investičního fondu. Svým klientům doporučujeme jeden z největších investičních fondů v ČR – ČP Invest, jehož fondy jsou zajištěny proti měnovému riziku, tj. riziko v případě změn měnových kurzů. Zajištění měnového rizika přispívá ke snížení kolísavosti  hodnoty porfolia.

 

 

Investiční horizonty a investiční rizika jednotlivých druhů fondů:

dluhopisové – nejkratší IH, zpravidla 3-5 let, nízké riziko

akciové –  minimálně 10 let, vyšší riziko, vysoká výkonnost fondu při dodržení IH

komoditní( např.zlato, ropa) – 5-15 let, vyšší riziko, vysoká výkonnost fondu při dodržení IH, např. index zlata vykazuje nižší kolísavost než akciový index

 

Investovat mohou fyzické i právnické osoby, zejména družstva, nadace, obce i SVJ. Pro tyto subjekty doporučujeme právě pro nízké riziko dluhopisové fondy. Zajímavé je i nulové zdanění výnosů již po 6 měsících investování.

 

Investovat můžete v zásadě dvojím způsobem: jednorázovým vkladem anebo zasíláním určitého obnosu (již od 100 Kč/měsíc) v pravidelném či nepravidelném intervalu. Ze smlouvy nevzniká žádný závazek pravidelně spořit, je to jen na Vašich finančních možnostech.

Vaše investované prostředky jsou účetně odděleny od majetku investiční společnosti, která je správcem Vašich peněz. Pokud by tedy zkrachovala investiční společnost, o své peníze nepřijdete, pouze jejich správu převezme jiná investiční společnost. Jedná se o správu cizího majetku, proto podléhá tato činnost přísným zákonným normám.

 

Při sjednání smlouvy byste se měli také seznámit se vstupními poplatky, které se pohybují v rozmezí od  0,2 % do 4% ze zamýšlené investované částky.

 

 

Důležité upozornění: Před podpisem Rámcové smlouvy o investování si zjistěte od svého investičního poradce všechny informace o daném podílovém fondu, o délce investičního horizontu a o možné míře investičního rizika.

Při poklesu aktuálního kurzu, který můžete každý den sledovat, nepanikařte, pokud jdou Vaše akcie dolů. Naopak v tomto případě se má člověk zachovat jako hloupá blondýna: „Když je sleva, jdu nakupovat…“

Nepodceňujte tzv. diverzifikaci, čili rozložení investic v portfoliu mezi více typů investičních nástrojů za účelem snížení investičního rizika.

ČP Invest

 

ČP Invest je dceřinná společnost ČESKÉ POJIŠŤOVNY, .a.s., je součástí mezinárodní finanční skupiny Generali PPF Holding, která působí ve 14 evropských zemích a spravuje aktiva ve výši přes 15 miliard euro.

ČP Invest poskytuje služby v oblasti kolektivního investování, základní nabídku tvoří 12 podílových fondů vedených v CZK a jeden fond vedený v EURech.

 

Co je to ČPI Konto?

 • je alternativou k běžnému/spořícímu účtu

 • nabízí vyšší zhodnocení než bankovní domy

 • zdarma založení, vedení, transakce, výpisy i zrušení konta

 • pohodlý internetový a telefonický přístup

 

Výhody ČPI KONTA:

 

 • úspora na bankovních poplatcích
 • vytvoření krátkodobé finanční rezervy
 • správcem je tým zkušených profesionálů Generali PPF Asset Management, a.s., který je největším správcem aktiv v ČR
 • možnost pravidelného investování pro vytvoření dlouhodobé rezervy formou PARTNER INVESTU, popř. KASIČKY pro děti

 

Co je to PARTNER INVEST?

 • pravidelné investování do otevřených podílových fondů (akciové, komoditní, dluhopisové)

již od 100 Kč/měsíc

 

 • nadprůměrné zhodnocení v dlouhodobém investičním horizontu

 • 50% sleva na vstupních poplatcích pro naše stálé klienty

 • nulové zdanění výnosů po 6 měsících

 • on-line přehled o všech provedených transakcích i dosaženém zhodnocení

 • rychlá dostupnost investovaných prostředků bez sankcí

 • vhodné pro občany, firmy, školy, SVJ, obce i nadace

 

Našim klientům rádi doporučujeme z bohaté nabídky ČP Investu Fond korporátních dluhopisů, který byl již několikrát ohodnocen odbornou porotou  v soutěži Zlatá koruna, získal odborné ocenění finančního portálu www.investicniweb.cz, stal se vítězem kategorie „Progresivní dluhopisový fond“ v rámci soutěže Fincentrum Investice roku 2010 a absolutním vítězem Fincentrum Investice roku 2012. Tento fond získal i Zlatou korunou 2012 a je tak nejlépe hodnoceným podílovým fondem v ČR.

Výkonnost tohoto oceněného fondu je 40,22 % za 5 let. Doporučený investiční horizont je 5 let, minimální výše nákupu je 500 Kč měsíčně.

Korporátní dluhopisy, tj.dluhopisy vydávané silnými nadnárodními společnostmi, vykazují vyšší stabilitu, vyšší výnos oproti státním dluhopisům a dokáží snadno pokrýt i krátkodobé výkyvy trhů.

 

V čem se liší dluhopisy od akcií?

Dluhopisy, respektive obligace (anglicky „bond“), dlužní úpisy, jsou dluhové cenné papíry. Vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli. Z hlediska investování jsou jednoznačně bezpečnější a investiční horizont je podstatně kratší. I vstupní poplatky jsou výrazně nižší, až o 3,8 % z objemu investic.

Pokud je emitentem dluhopisu nadnárodní společnost, jedná se o korporátní dluhopis. Tato společnost musí mít souhlas národní banky příslušného státu, popř. Ministrestva financí, k emisi těchto dluhopisů a musí být tyto dluhopisy zajištěny např.majetkem korporace. Investiční společnost pak nabízí tyto dluhopisy od korporace se zajištěným měnovým rizikem podílníkům, resp.věřitelům. Korporace tak výhodně získá obrovské finanční prostředky např.na rozvoj své firmy, na modernizaci, na vyrovnání svých závazků atd.

Pokud by emitent-nadnárodní korporace zkrachoval, přihlásí se o své pohledávky všichni věřitelé.

Jako první přijdou na řadu majitelé dluhopisů  a jako poslední jsou uspokojeny pohledávky akcionářů. Tak to je jednoduše vysvětlen rozdíl mezi dluhopisy a akciemi.

Pokud je emitentem stát, jedná se o státní dluhopis. Zde emisi zajišťuje ČNB tzv.holandkou aukcí.

Státní dluhopisy jsou obecně považovány za bezpečnou investici se zajímavým výnosem, proto jsou

zejména u našich občanů velmi oblíbené. Stát takto vypůjčené peníze používá nejčastěji ke splácení státního dluhu nebo je vkládá do infrastruktury.

Pokud je emitentem banka, jedná se o bankovní dluhopis. Je to vlastně součást korporátních dluhopisů (nadnárodní společnost = banka).

 

 

Naproti tomu akcie, podíl (anglicky „share“) jsou cenné papíry, které potvrzují, že držitel akcií vložil určitý majetkový podíl do akciové společnosti. Stal se tak jejím akcionářem a získal různá práva,např.: podílet se na zisku formou dividendy, účastnit se na řízení společnosti, hlasovat na valné hromadě. Za závazky společnosti však akcionář neručí.

S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů, kde se určuje v rámci nabídky a poptávky  jejich cena . Emisí akcií a jejich prodejem na burze tedy vzniká kapitál akciové společnosti. Akcionáři očekávají zisk z dividend a z růstu kapitalizace akcií. Investování do akcií může být dobrý způsob zhodnocení peněžníc protředků, stává se, že hodnota akcií vzroste i o stovky procent. Ale stejně tak může i klesnout…riziko vždy nese akcionář

 

Akciová společnost, která nevlastní obchodovatelné akcie na burze cenných papírů, je tzv.soukromou  firmou uzavřeného typu a úpis akcií probíhá bez veřejné nabídky. Často se stává, že taková akciová společnost vydala jen jednu akcii a její jediný akcionář je současně i předsedou představenstva.

Důvodem k založení akciové společnosti je většinou potřeba většího kapitálu pro budoucí  investice,

kdy jedinec není schopen shromáždit dostatek peněžních prostředků. Proto se na potřebný kapitál soustředí několik podílů (akcií) od  více jednotlivců, kdy se každý podílí na daném obchodu svým zakoupeným dílem. Jedná se tedy o dlouhodobou investici.

Investice, hypotéky

 

Vzhledem k současné výši úrokových sazeb na spořících účtech a zhodnocení bankovních vkladů, které je s porovnáním k inflaci zanedbatelné, je velmi prozíravé investovat do nemovitostí.

Ceny nemovitostí z dlouhodobého hlediska stále rostou a ať už si pořizujete nemovitost pro účel vlastního bydlení či pronájmu, lze tuto koupi považovat za dobrou investici.

 

Stavební spoření

 

Tento produkt je díky státnímu příspěvku velmi oblíbený, je vhodný pro fyzické i právnické osoby, pro občany EU i pro cizince s trvalým pobytem, pro děti i dospělé.

 

Výhody:

 

 • vklady jsou ze zákona pojištěny až do limitu 100.000 EUR

 • státní podpora ve výši 10% z uspořené částky v daném roce, max. však 2.000 Kč

 • garantované zhodnocení vkladu vyšší než u bankovních účtů

 • pro děti do 18 let bez úhrady za uzavření smlouvy -např. Kamarád u Wustenrotu -při

           výpovědi spoření je však nutný podpis obou rodičů či souhlas opatrovnického soudu

 

 • vstupní věk klienta až 60 let

 • platební svoboda

 • bezúčelovost- uspořené peníze lze použít na cokoliv

 • možnost získat řádný úvěr bez posuzování bonity a bez zástavy

 • možnost získat překlenovací úvěr

 

Úvěr ze stavebního spoření

 

Přidělením ohodnocovacího/hodnotícího čísla má klient nárok na úvěr ze stavebního spoření, tedy po 2 letech spoření a naspořením 40% -50 % cílové částky dle sjednaného tarifu.

Tento úvěr lze splatit kdykoliv a bez sankce. Tento úvěr je nezajištěný, tedy bez zástavy nemovitosti a není zde nárok na státní podporu.

 

Překlenovací úvěr

 

Pokud klient nemá dost peněžních prostředků, je možné využít překlenovací úvěr, který je posuzován jako vlastní zdroj a překlenuje období pro splnění podmínek. Je tedy vhodný pro klienty bez vlastních zdrojů, ale je dražší než hypotéka. Banky poskytují tyto úvěry běžně na 18 let, ale lze získat i výjimku.

 

Výhody               X                                      Nevýhody

—————————————————————————————————————

peníze ihned dražší než hypotéka

zdarma, jen úhrada za smlouvu o stavebním spoření            nelze splatit bez sankce

vhodný např. při koupi družstevního bytu

nárok na státní podporu až do přidělení řádného úvěru

 

Nový nezajištěný úvěr

 

Tento typ nezajištěného úvěru nabízí Buřinka. Úvěr je maximálně do limitu 800.000 Kč a je na

18 let. Klient musí mít smlouvu o stavebním spoření, avšak bez státní podpory.

Velkou výhodou je anuitní splácení a také to, že ve smlouvě o úvěru může být jen jeden z manželů, ačkoli nemají zúžení SJM.

 

Americká hypotéka

 

Tento typ hypotéky je bez účelu, je to hypotéka na cokoliv, např. na pořízení rekreačního objektu.

Oproti běžné hypotéce je výrazně dražší a pro banku je více riziková.

 

Hypoteční úvěr

 

Hypoteční úvěr je dle zákona o dluhopisech úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Je to úvěr účelový a může být např. na:

 

 • koupi nemovitosti, stavebního pozemku

 • novostavbu

 • rekonstrukci domu/bytu

 • vypořádání SJM či dědictví

 • převod členských práv k družstevnímu bytu

 • splacení jiných úvěrů, tzv. konsolidace úvěrů

 • vybavení domácnosti

 

Žadatelem o hypoteční úvěr může být občan ČR starší 18 let i cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR. Rozhodující vliv na přidělení úvěru má nejen tzv. LTV, čili hodnota požadované zástavy oproti  výši požadovaného úvěru, ale i bonita žadatele.

Maximální doba splatnosti je do 30 let a maximální věková hranice pro splacení je do 70 let nejbonitnějšího žadatele. Úroková sazba je pevná na 1, 2, 3, 5 a 10 let.

 

Zajištění hypotečního úvěru:

 

 • zástava nemovitosti + pojištění dané nemovitosti

 • životní pojištění

 • směnka

 

Pozn.: Nevhodnou zástavou však může být nemovitost s věcným břemenem.

 

Zahájení čerpání:

 

 • do 9 měsíců od účinnosti úvěrové smlouvy, pokud není ujednáno jinak

 

Ukončení čerpání:

-do 2 let od účinnosti úvěrové smlouvy, pokud není ujednáno jinak

 

Po dobu čerpání klient splácí bance jen úroky a konec čerpání je nutno písemně bance oznámit, jinak mu hrozí sankce ve výši cca  3% z nedočerpané částky.

 

Refinancování hypoték

 

Refinancování je mnohdy jediný způsob, jak si výrazně snížit měsíční splátky hypotečního úvěru a nebo výrazně zkrátit délku splácení- až o několik let. Banky se v současné době předhánějí v nabídce právě pro refinancování úvěrů a je samozřejmostí, že je vše bez poplatků.

Při refinancování lze i vypustit zúčastněné osoby, přičemž stačí pouze čestné prohlášení žadatele.

Rovněž odhad nemovitosti není třeba znovu pořizovat, pokud je však starší déle než 6 let, je nutno doložit fotodokumentaci k zastavené nemovitosti.

 

Obraťte se na nás, umíme si poradit i se složitějšími případy, jako například zástava nemovitosti nebankovním subjektem, nízký odhad zastavované nemovitosti atd.

Provedeme Vás od začátku do konce celým procem úvěrování, pomůžeme Vám s dodáním všech potřebných dokladů k hypotečnímu úvěru, jako je např. odhad nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí, list vlastníka, pojistná smlouva k zajištění nemovitosti, vinkulace pojistné smlouvy atd.

 

Spolupracujeme s těmito bankovními domy:

 

Česká spořitelna, a.s.

Buřinka, a.s.

Hypoteční banka, a.s.

Wustenrot, a.s.

Komerční banka, a.s.

Modrá pyramida, a.s.

ČSOB, a.s.

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Raiffeissenbank, a.s.

 

Co mám dělat, když nemohu úvěr splácet?

 

Pokud se dostanete do tíživé finanční situace, musíte ji ihned řešit. Největším zlem však je brát si další půjčku, abych uhradil tu první.

Hypoteční úvěry se obvykle sjednávají na velmi dlouhou dobu (až na 30 let) a je tedy zcela přirozené, že se občas někdo dostane do situace jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, úmrtí živitele rodiny atd. Za poslední dva roky klesly reálné příjmy domácností, rostou ceny za bydlení, potraviny i energie. Mzdy nerostou a nebo rostou jen velmi pomalým tempem, jsme tedy reálně chudší než loni.

Každý dvanáctý Čech neplatí své dluhy včas. To co lidé v pohodě spláceli před dvěma roky, nezvládnou díky rostoucím životním nákladům splácet dnes.

Banky bohužel nejsou moc vstřícné, odloží Vám splátky jen na velmi krátkou dobu, a pak požadují, aby klient zase začal splácet. Stává se, že po třech neuhrazených splátkách klientovi úvěr ukončí a požadují splacení celé dlužné částky naráz. To je samozřejmě pro klienta nemožné. Pokud tedy banky nepřistoupí na žádný kompromis, prodají pohledávku vymáhací společnosti, která si účtuje vysoké úroky z prodlení.

Potom přijde na řadu soudní proces a exekuce na majetek, plat atd.a mnohdy drsné vymáhací taktiky. Máte-li exekuci na plat, v podstatě není šance se vymotat z dluhové pasti, zvláště když máte závazků víc. Stát Vám taky nepomůže. Exekutor Vám sebere většinu platu a dluhy čekají ve frontě, až se vše uhradí. Do konce života Vám hrozí chudoba. Proto je lepší situaci řešit hned na začátku, kdy už víte, že nebudete moci úvěr splácet. Pokud Vám Vaši blízcí nepomohou se splácením a jiná možnost domluvit se s bankou není, můžete svou situaci vyřešit insolvencí -osobním bankrotem.

Za pět let se tak za určitých podmínek můžete zbavit dluhů a máte opět šanci na normální život.

Počítejte však s tím, že přijdete o zastavenou nemovitost.

 

Jak si pojistit úvěr proti nesplácení?

 

Dobrým řešením, jak předejít insolvenci a zabavení zastavené nemovitosti je tzv.pojištění plateb a samozřejmě životní pojištění pro nejbonitnějšího účastníka hypotečního úvěru nebo pro živitele rodiny. Tato pojištění nestojí mnoho peněz, řádově jen několik stovek měsíčně, ale může Vám do budoucna ušetřit spoustu starostí. V tomto případě svým klientům doporučujeme pojištění u ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a.s., která jako jedna z mála má tzv. dopřednou likvidaci. To znamená, že oprávněná osoba obdrží plnění z pojištění ihned po doložení dokladů k pojistné události.

Proto nešetřete na těchto pojistkách. Bohužel se často setkáváme s tzv.finanční negramotností, kdy nejenže si lidé nedokážou sami spočítat své finanční možnosti, ale také odmítají toto životní pojištění či pojištění plateb jen z toho důvodu, že banky to dnes již po svých klientech nevyžadují.

 

Konsolidace úvěrů

 

Jedním z možných řešení problémů s nesplácením půjček je tzv. konsolidace úvěrů, respektive sloučení úvěrů, přičemž nezáleží na tom, u koho máte své půjčky, úvěry, kreditní karty nebo kontokorenty. Všechny vaše půjčky až do výše 600 tisíc korun lze nahradit jediným úvěrem.

Vše zařídíme za Vás a pomůžeme Vám se všemi formalitami.

Usnadníte tak život sobě i své peněžence. Konsolidace půjček umožňuje sloučit více nevýhodně sjednaných půjček do jedné s výrazně nižší úrokovou sazbou a nižšími poplatky. Můžete ušetřit i několik tisíc Kč měsíčně. Kontaktujte nás, posoudíme Vaše možnosti.

 

 1. Všechny vaše půjčky sloučíme do jedné výhodnější

Nyní s nižší splátkou, bez zajištění a bez ručitele.

 

 • Nižší měsíční splátky než dosud
  Každý měsíc budete splácet méně o stovky až tisíce Kč. Jedna celková splátka bude nižší než součet všech splátek. A dále nemusíte platit poplatky za každý úvěr zvlášť.

 • Méně papírů, jednodušší život
  Už nemusíte řešit, kolik a kde splácíte. S jednou půjčkou budete mít rychlý přehled.

 • Splácení  bude pro vás bezpečnější
  Nemusíte se obávat, že na nějakou splátku zapomenete. Sloučení půjček je bezpečný způsob, jak si včas pohlídat stávající závazky.

 • Papírování při slučování půjček zařídíme za vás
  Je to jednodušší, když vše necháte na nás. Obraťte se proto na nás.

 

Pro konsolidaci úvěrů svým klientům vřele doporučujeme služby České spořitelny, a.s., která je kromě jiných bank naším smluvním partnerem, jsou tam dobří odborníci na konsolidaci úvěrů a proto s nimi rádi spolupracujeme.

 

Kontaktujte nás