DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Jak pracujeme

Současný finanční trh je natolik rozsáhlý, pestrý a dynamický, že jednotlivec má malou šanci se v něm vyznat a sledovat všechny změny, které se dějí každý den. Svěřte se proto do naší péče, tj. do péče odborníků, kteří mají svoji práci rádi a za nimiž jsou skutečné výsledky. Naším hlavním zájmem je odpovědně zastupovat všechny klienty, předvídat jejich rizika a potřeby, nebát se říct pravdu a skutečně být oporou v těžkých i radostných událostí. Naši práci lze charakterizovat následujícími body:

 • Naše finanční poradenství je bezplatné.
 • Neslibujeme modré z nebe, víme, že v životě nic není zadarmo. Ke svým klientům jsme naprosto upřímní, otevření a čestní.
 • Neděláme rozdíl mezi renomovanými společnostmi a malými klienty. Ke každému přistupujeme nezávisle, objektivně a individuálně.
 • Na základě finanční situace a cílů klienta připravíme finanční analýzu (portfolio).
 • Preferujeme dlouhodobou perspektivní spolupráci, nebojíme se výzev.
 • Naším primárním cílem je spokojený klient.

Našimi partnery jsou menší individuální klienti i velké mezinárodní společnosti působící v oblasti investic, pojištění, stavebního spoření, financování bydlení a penzijních fondů.

Staňte se naším partnerem i Vy a zhodnoťte své investice.

Zabezpečení na stáří

Nespoléhejte se na to, že se o Vás v budoucnu postará stát. Z důvodů stárnutí populace a s tím spojených stále vyšších nákladů na důchodový systém je prakticky nezbytné si spořit na důchod již v době aktivního pracovního života.

Každý, kdo dnes vydělává průměrnou a vyšší mzdu, by měl v důchodu počítat s dramatickým poklesem příjmů. Pokud si chcete i ve stáří zachovat svoji současnou životní úroveň je nutné si již nyní vytvářet finanční rezervy. Využít je třeba všech možností, které poskytuje finanční trh, u řady produktů lze navíc získat státní podporu a daňové úlevy.

 

Investice, hypotéky

Vzhledem k současné výši úrokových sazeb na spořících účtech a zhodnocení bankovních vkladů, které je s porovnáním k inflaci zanedbatelné, je velmi prozíravé investovat do nemovitostí.

Ceny nemovitostí z dlouhodobého hlediska stále rostou a ať už si pořizujete nemovitost pro účel vlastního bydlení či pronájmu, lze tuto koupi považovat za dobrou investici.

Stavební spoření

Tento produkt je díky státnímu příspěvku velmi oblíbený, je vhodný pro fyzické i právnické osoby, pro občany EU i pro cizince s trvalým pobytem, pro děti i dospělé.

 

Výhody:

 • vklady jsou ze zákona pojištěny až do limitu 100.000 EUR

 • státní podpora ve výši 10% z uspořené částky v daném roce, max. však 2.000 Kč

 • garantované zhodnocení vkladu vyšší než u bankovních účtů

 • pro děti do 18 let bez úhrady za uzavření smlouvy -např. Kamarád u Wustenrotu -při

           výpovědi spoření je však nutný podpis obou rodičů či souhlas opatrovnického soudu

 

 • vstupní věk klienta až 60 let

 • platební svoboda

 • bezúčelovost- uspořené peníze lze použít na cokoliv

 • možnost získat řádný úvěr bez posuzování bonity a bez zástavy

 • možnost získat překlenovací úvěr

Úvěr ze stavebního spoření

Přidělením ohodnocovacího/hodnotícího čísla má klient nárok na úvěr ze stavebního spoření, tedy po 2 letech spoření a naspořením 40% -50 % cílové částky dle sjednaného tarifu.

Tento úvěr lze splatit kdykoliv a bez sankce. Tento úvěr je nezajištěný, tedy bez zástavy nemovitosti a není zde nárok na státní podporu.

 

Překlenovací úvěr

Pokud klient nemá dost peněžních prostředků, je možné využít překlenovací úvěr, který je posuzován jako vlastní zdroj a překlenuje období pro splnění podmínek. Je tedy vhodný pro klienty bez vlastních zdrojů, ale je dražší než hypotéka. Banky poskytují tyto úvěry běžně na 18 let, ale lze získat i výjimku.

 

Výhody               X                                      Nevýhody

—————————————————————————————————————

peníze ihned dražší než hypotéka

zdarma, jen úhrada za smlouvu o stavebním spoření            nelze splatit bez sankce

vhodný např. při koupi družstevního bytu

nárok na státní podporu až do přidělení řádného úvěru

 

Nový nezajištěný úvěr

Tento typ nezajištěného úvěru nabízí Buřinka. Úvěr je maximálně do limitu 800.000 Kč a je na 18 let. Klient musí mít smlouvu o stavebním spoření, avšak bez státní podpory.

Velkou výhodou je anuitní splácení a také to, že ve smlouvě o úvěru může být jen jeden z manželů, ačkoli nemají zúžení SJM.

 

Americká hypotéka

Tento typ hypotéky je bez účelu, je to hypotéka na cokoliv, např. na pořízení rekreačního objektu.

Oproti běžné hypotéce je výrazně dražší a pro banku je více riziková.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je dle zákona o dluhopisech úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Je to úvěr účelový a může být např. na:

 • koupi nemovitosti, stavebního pozemku

 • novostavbu

 • rekonstrukci domu/bytu

 • vypořádání SJM či dědictví

 • převod členských práv k družstevnímu bytu

 • splacení jiných úvěrů, tzv. konsolidace úvěrů

 • vybavení domácnosti

 

Žadatelem o hypoteční úvěr může být občan ČR starší 18 let i cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR. Rozhodující vliv na přidělení úvěru má nejen tzv. LTV, čili hodnota požadované zástavy oproti  výši požadovaného úvěru, ale i bonita žadatele.

Maximální doba splatnosti je do 30 let a maximální věková hranice pro splacení je do 70 let nejbonitnějšího žadatele. Úroková sazba je pevná na 1, 2, 3, 5 a 10 let.

 

Zajištění hypotečního úvěru:

 

 • zástava nemovitosti + pojištění dané nemovitosti

 • životní pojištění

 • směnka

 

Pozn.: Nevhodnou zástavou však může být nemovitost s věcným břemenem.

 

Zahájení čerpání:

 

 • do 9 měsíců od účinnosti úvěrové smlouvy, pokud není ujednáno jinak

 

Ukončení čerpání:

-do 2 let od účinnosti úvěrové smlouvy, pokud není ujednáno jinak

 

Po dobu čerpání klient splácí bance jen úroky a konec čerpání je nutno písemně bance oznámit, jinak mu hrozí sankce ve výši cca  3% z nedočerpané částky.

Refinancování hypoték

Refinancování je mnohdy jediný způsob, jak si výrazně snížit měsíční splátky hypotečního úvěru a nebo výrazně zkrátit délku splácení- až o několik let. Banky se v současné době předhánějí v nabídce právě pro refinancování úvěrů a je samozřejmostí, že je vše bez poplatků.

Při refinancování lze i vypustit zúčastněné osoby, přičemž stačí pouze čestné prohlášení žadatele.

Rovněž odhad nemovitosti není třeba znovu pořizovat, pokud je však starší déle než 6 let, je nutno doložit fotodokumentaci k zastavené nemovitosti.

 

Obraťte se na nás, umíme si poradit i se složitějšími případy, jako například zástava nemovitosti nebankovním subjektem, nízký odhad zastavované nemovitosti atd.

Provedeme Vás od začátku do konce celým procem úvěrování, pomůžeme Vám s dodáním všech potřebných dokladů k hypotečnímu úvěru, jako je např. odhad nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí, list vlastníka, pojistná smlouva k zajištění nemovitosti, vinkulace pojistné smlouvy atd.

 

Spolupracujeme s těmito bankovními domy:

 

Česká spořitelna, a.s.

Buřinka, a.s.

Hypoteční banka, a.s.

Wustenrot, a.s.

Komerční banka, a.s.

Modrá pyramida, a.s.

ČSOB, a.s.

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Raiffeissenbank, a.s.

Co mám dělat, když nemohu úvěr splácet?

 

Pokud se dostanete do tíživé finanční situace, musíte ji ihned řešit. Největším zlem však je brát si další půjčku, abych uhradil tu první.

Hypoteční úvěry se obvykle sjednávají na velmi dlouhou dobu (až na 30 let) a je tedy zcela přirozené, že se občas někdo dostane do situace jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, úmrtí živitele rodiny atd. Za poslední dva roky klesly reálné příjmy domácností, rostou ceny za bydlení, potraviny i energie. Mzdy nerostou a nebo rostou jen velmi pomalým tempem, jsme tedy reálně chudší než loni.

Každý dvanáctý Čech neplatí své dluhy včas. To co lidé v pohodě spláceli před dvěma roky, nezvládnou díky rostoucím životním nákladům splácet dnes.

Banky bohužel nejsou moc vstřícné, odloží Vám splátky jen na velmi krátkou dobu, a pak požadují, aby klient zase začal splácet. Stává se, že po třech neuhrazených splátkách klientovi úvěr ukončí a požadují splacení celé dlužné částky naráz. To je samozřejmě pro klienta nemožné. Pokud tedy banky nepřistoupí na žádný kompromis, prodají pohledávku vymáhací společnosti, která si účtuje vysoké úroky z prodlení.

Potom přijde na řadu soudní proces a exekuce na majetek, plat atd.a mnohdy drsné vymáhací taktiky. Máte-li exekuci na plat, v podstatě není šance se vymotat z dluhové pasti, zvláště když máte závazků víc. Stát Vám taky nepomůže. Exekutor Vám sebere většinu platu a dluhy čekají ve frontě, až se vše uhradí. Do konce života Vám hrozí chudoba. Proto je lepší situaci řešit hned na začátku, kdy už víte, že nebudete moci úvěr splácet. Pokud Vám Vaši blízcí nepomohou se splácením a jiná možnost domluvit se s bankou není, můžete svou situaci vyřešit insolvencí -osobním bankrotem.

Za pět let se tak za určitých podmínek můžete zbavit dluhů a máte opět šanci na normální život.

Počítejte však s tím, že přijdete o zastavenou nemovitost.

Jak si pojistit úvěr proti nesplácení?

 

Dobrým řešením, jak předejít insolvenci a zabavení zastavené nemovitosti je tzv.pojištění plateb a samozřejmě životní pojištění pro nejbonitnějšího účastníka hypotečního úvěru nebo pro živitele rodiny. Tato pojištění nestojí mnoho peněz, řádově jen několik stovek měsíčně, ale může Vám do budoucna ušetřit spoustu starostí. V tomto případě svým klientům doporučujeme pojištění u ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a.s., která jako jedna z mála má tzv. dopřednou likvidaci. To znamená, že oprávněná osoba obdrží plnění z pojištění ihned po doložení dokladů k pojistné události.

Proto nešetřete na těchto pojistkách. Bohužel se často setkáváme s tzv.finanční negramotností, kdy nejenže si lidé nedokážou sami spočítat své finanční možnosti, ale také odmítají toto životní pojištění či pojištění plateb jen z toho důvodu, že banky to dnes již po svých klientech nevyžadují.