DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Daňový servis

 

Pro naše klienty nabízíme kompletní služby na vysoké úrovni ve všech důležitých oblastech  vedení účetnictví včetně ekonomického i finančního poradenství a daňového servisu.

Náš komplexní přístup týkající se daňového servisu tak umožňuje klientům rychle nahlédnout a následně snadno zhodnotit výsledky jejich podnikání a to v pravidelných intervalech. Věrný odraz ziskovosti dané ekonomické aktivity pak umožňuje firmě optimální daňové plnění.

 

 

Daňový servis poskytujeme na základě našich dlouholetých profesních zkušeností a v úzké spolupráci s daňovým poradcem.

Cílem našeho daňového servisu je daňově optimalizovat.

U účetní a daňové agendy klademe velký důraz na rychlost zpracování a přehlednost výsledných dat. To je klíčovým předpokladem pro snadnou orientaci a pravidelnou kontrolu ziskovosti dané ekonomické aktivity a následně také možnosti výhodné daňové optimalizace.

 

Daňový servis poskytujeme u těchto následujících daní:

 

  • daň z příjmů právnických i fyzických osob
  • daň z přidané hodnoty (DPH)
  • daň silniční
  • vyúčtování daně ze závislé činnosti pro fyzické osoby
  • vyúčtování srážkové daně
  • ostatní daně
  • všechny typy daňových přiznání (řádné,opravné,dodatečné)

 

Informace našim klientům podáváme v rámci našeho daňového servisu s dostatečným předstihem, což umožňuje nejen včasné plnění, ale i dostatek času pro možné konzultace a případné právní rozbory souvisejících daňových zákonů.

Diskrétnost daňového servisu je samozřejmostí


Zakládáme si na naprosté diskrétnosti vůči klientům našeho daňového servisu. Velkou váhu přikládáme také komunikaci s klienty a osobnímu přístupu, který je bezesporu důležitou součástí korektní a bezproblémové daňové spolupráce.