DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Daňové přiznání

 

Pro naše stálé i nové klienty také vyhotovíme daňové přiznání, které má za povinnost podávat každý daňový poplatník. Pro ty z Vás, kteří daňové přiznání zvládnou sami, máme několik rad a tipů, jak ušetřit na daních.

 

Výdajové paušály pro rok 2013 pro OSVČ se nijak výrazně nezměnily, pouze došlo k jejich omezení pro OSVČ, které dosahují příjmů nad 600.000 Kč u 30% výdajového paušálu a  nad 800.000 Kč u 40% výdajového paušálu.

 

Výše výdajových paušálů:

 

80 % ….. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a

                příjmy z řemeslných živností

60 % ….. příjmy z ostatních činností

40 % ….. příjmy z jiného podnikání, z užití nebo poskytnutí práv z průmysl.

                nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv, z výkonu nezá-

                vyšlého podnikání, znalce, tlumočníka,zprostředkovatelů, rozhodce

                nebo insolventního správce

30 % ….. příjmy z pronájmu zařazeného v obchodním majetku a příjmy z

                pronájmu

 

 

Výdajové paušály v letošním roce jižvšak nemohou využít všechny OSVČ. Došlo totiž k omezení uplatnění 40% a 30% výdajového paušálu a to tímto způsobem:

 

 

 • 40% výdajový paušál – lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč
 • 30% výdajový paušál – lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 tisíc Kč

 

Toto omezení v praxi znamená, že 30% a 40% výdajový paušál může uplatnit pouze OSVČ, jejíž příjmy nebudou vyšší než 2 milióny Kč. Podnikatelé využívající 30% a 40% výdajový paušál, kteří mají vyšší příjmy,  budou tedy muset vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Při splnění těchto zákonných podmínek je vedení účetnictví povinné.

 

 

Slevy na dani pro OSVČ

 

Pokud podnikatel uplatňuje výdajový paušál, bude mít omezeny slevy na dani. Tyto OSVČ nebudou moci uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Toto omezení výrazně zvýší daňovou povinnost OSVČ. V posledních letech stoupá počet OSVČ, které mají příjmy jak ze zaměstnání, tak  i ze samostatné výdělečné činnosti. Tyto osoby budou moci uplatnit uvedené slevy na dani, jestliže součet základů daně (ze zaměstnání), u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhnou 50 % celkového základu daně.

 

Modelový příklad:

OSVČ dosáhne za rok 2012 příjmu 900.000 Kč a uplatňuje si 60% výdajový paušál. Manželka je na rodičovské dovolené, mají jedno dítě.

Za rok 2012 obdrží tato OSVČ daňový bonus ve výši +9.084 Kč.

Ale při stejné výši příjmu OSVČ za rok 2013 zaplatí na dani z příjmu FO -29.160 Kč.

Sečteno, podtrženo, díky omezení daňové slevy v letošním roce bude této rodině příští rok chybět v rodinném rozpočtu -38.244 Kč.

Výpočet modelového příkladu za rok 2012:

Příjmy 900.000 Kč, výdaje 540.000 Kč (900.000 Kč x 0,6). Základ daně je 360.000 Kč (900.000 Kč – 540.000 Kč) a  15% daň z příjmu je 54.000 Kč. Sleva na poplatníka činí 24.840 Kč a  na manželku také 24.840 Kč, daň tedy činí 4.320 Kč. Daňové zvýhodnění na jedno dítě je 13.404 Kč za rok 2012. OSVČ tedy bude mít 0 Kč daň a ještě obdrží daňový bonus ve výši 9.084 Kč.

Za rok 2013 však už zaplatí na dani z příjmu 29.160 Kč, protože nemůže uplatnit slevu na manželku ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

 

 

Další krásný příklad, který zcela vyvrací slova pana Mládka z ČSSD, že „OSVČ parazitují na zaměstnancích“:

 

 

 • OSVČ, jehož manželka je v evidenci Úřadu práce (podpora v nezaměstnanosti je za rok nižší než 68 tisíc Kč),  také  nemůže využít slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti

 

 • oba manželé jsou OSVČ a daňové zvýhodnění na jejich tři děti, pokud uplatní oba výdajový paušál, nebude moci uplatnit ani jeden z nich, bez ohledu na výši/níži  jejich příjmů

 

 

Výše slev na dani z příjmu

 

Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně v daňovém přiznání nebo je lze uplatnit při ročním vyúčtování daně z příjmů či měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele.

 

 

 • sleva na poplatníka                                           24.840 Kč
 • sleva na poplatníka-starobního důchodce 0 Kč
 • sleva na vyživované dítě 13.404 Kč
 • sleva na dítě-držitel průkazu ZTP/P 23.208 Kč
 • sleva na vyživovanou manželku/manžela 24.840 Kč
 • slena na vyživovanou manželku/manžela ZTP/P 49.680 Kč
 • invalidita I. a II. stupně 2.520 Kč
 • invalidita III. stupně 5.040 Kč
 • držitel průkazu ZTP/P 16.140
 • student 4.020 Kč

 

 

Daňový kalendář

Rádi bychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás jakožto poplatníky, plátce daní a pojistného, vyplývají z jednotlivých daňových zákonů.

Jedná se o tyto daňové povinnosti:

 

1. k daním z příjmů

a) fyzických osob

b) právnických osob

c) fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

d) daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

2. k pojistnému na důchodové spoření

3. k DPH

4. ke spotřební dani

a) z minerálních olejů

b) z lihu

c) z piva

d) z vína a meziproduktů

e) z tabákových výrobků

5. k dani silniční

6. k dani z nemovitostí

7. k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí

8. k energetickým daním

a) ze zemního plynu a některých dalších plynů

b) z pevných paliv

c) z elektřiny

9. k poplatku z biopaliv

10. k odvodům z loterií a jiných podobných her.