DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Daňové služby


Navrhujeme postupy pro optimalizaci daňových povinností vždy v souladu s platnou legislativou. Zpracováváme veškerá daňová přiznání a hlášení.  Samozřejmostí je sledování aktuálních daňových povinností klienta a včasná příprava a zasílání příkazů k úhradě na tyto daně.

Naše služby zahrnují mimo jiné následující činnosti:

  • posuzování daňových dopadů podnikatelské činnosti klienta (celkově i za jednotlivé podnikatelských záměry)
  • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob – včetně povinných příloh
  • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob – včetně přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • odklad podání přiznání k dani z příjmu do 30. 6.
  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnných hlášení
  • zpracování přiznání k dani silniční
  • zpracování přiznání ke všem dalším daním – z nemovitostí, z převodu nemovitostí,  dědické, darovací a další…
  • revize dříve podaných daňových přiznání s návrhy případných nápravných opatření
  • zastoupení klienta daňovým poradcem
  • daňové konzultace