DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Ceník služeb naší Účetní kanceláře:  ÚČETNICTVÍ , DOTACE z EU

ID-10016894
Naším cílem je nabídnout Vám nadstandardní přístup při poskytování našich služeb spojených se zpracováním účetnictví, které spočívají zejména v daňovém a účetním poradenství. Našim klientům poskytujeme kromě účetního a daňového taktéž poradenství a kompletní servis v rámci dotací z Evropských fondů pro firmy, OSVČ  i pro občany. V rámci naší široké klientely tak umíme vyřešit spoustu otázek a problémů a získat pro své klienty např.volné peněžní prostředky pro podnikání, peníze na rozvoj firmy, na výstavbu investičního majetku až do výše 60% , příspěvky z Úřadu práce na nové zaměstnance, dotace na školení pracovníků, na výzkum anebo na jiné projekty. Informace získáváme přímo od jednotlivých úřadů, Fondů MPSV a MPO.

V rámci účetnictví naše účetní kancelář zajišťuje svoz dokladů, proto se neomezujeme jen na Olomouc a okolí, ale jsme schopni poskytnout naše služby zpracování účetnictví pro Lutín, Přerov, Prostějov, Litovel, Mohelnice, Šternberk atd.

Úzce spolupracujeme s Daňovou kanceláří se sídlem v Prostějově a tyto daňové služby si hradíme ze svých prostředků, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak. Zajistíme tak pro naše klienty např.odklad podání daňového přiznání, daňové optimalizace pod vedením profesionálů i daňové poradenství.

Ceny za účetní služby stanovujeme individuálně po dohodě s klientem podle množství dokladů, zaměstnanců, odvětví a náročnosti zpracování. Je možné se domluvit na měsíční paušální částce, sazbě za doklad či hodinové sazbě dle Vašich představ.

Nejsme plátci DPH.

Účtujeme v programu POHODA
POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.

 

Orientační ceník služeb:

Vedení daňové evidence (plátce DPH)

měsíční paušál od 500,-Kč

Vedení účetnictví pro s.r.o., a.s. (plátce DPH)

měsíční paušál od 800,-Kč

Komplexní služby personálního oddělení

cena dohodou

Mzdová agenda pro jednoho zaměstnance

od 100,- Kč (bez exekucí)

Účetnictví pro neziskové organizace, spolky

cena dohodou

Poplatek za položku

10,-Kč až 20,- Kč

Přiznání k DPH

500,- Kč

Přiznání k dani z příjmů OSVČ (vč.příloh)

od 1000 Kč dle obratu firmy

Přiznání k silniční dani

300,- Kč

Vyúčtování daně ze závislé činnosti

300,- Kč

Příprava plateb k autorizaci, přímé bankovnictví

 cena dohodou