DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Nezařazené

Dotace pro firmy

 

ID-100185129Naše účetní kancelář zajišťuje rovněž jednorázové dotace, příspěvky či granty, čímž pomůžeme našim klientům získat přístup k volným peněžním prostředkům.

 

Nabízíme našim novým i stávajícím klientům účast na zajímavém projektu financovaným ze zdrojů Evropské unie. Jedná se o jednorázové dotace pro firmy- právnické i fyzické osoby s platností IČ minimálně 6 měsíců a se sídlem na území České republiky.

Firmy žádající o účast na tomto projektu nesmí mít žádné závazky vůči státu, tzn.žádné nedoplatky na daních, sociálním pojištění a vůči Celní správě, resp.musí ke dni podpisu smlouvy doložit bezdlužnost firmy.

Vyřídíme za Vás registraci, profily, poradíme i pomůžeme s vyplněním nezbytných formlulářů.

http://www.freedigitalphotos.net/

Celý příspěvek

ID-100287206

Změny od 1.1.2015

Limit pro povinnou registraci plátců DPH neklesne na 750.000 Kč, jak bylo deklarováno, ale zůstane od 1.1.2015 na dosavadní úrovni 1 milionu Kč. Prosazuje to Ministerstvo financí v návrhu novely, kterou poslalo sněmovně do připomínkového řízení.

Se snížením limitu na 750.000 počítá novela, kterou poslanci schválili už v r. 2011 na návrh tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska. Její účinnost však nakonec odložili až na leden 2015.

Ministerstvo tak chce toto snížení limitu zrušit ještě předtím než začne platit. V praxi se tedy nic nemění. Důvodem zrušení limitu je odklad vzniku jednotného inkasního místa, prosazovaného právě M. Kalouskem.

 

http://www.freedigitalphotos.net/